Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình 19006665

Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình 19006665

 Hôn nhân và gia đình là một khái niệm vừa được bảo vệ bởi các yếu tố xã hội, vừa được bảo vệ bằng pháp luật thông qua các quy phạm ràng buộc. Trong quá trình thực hiện chức năng của một tổ chức pháp lý, Hãng luật Giải Phóng thường xuyên nhận được các câu hỏi tư vấn, các tranh chấp, các yêu cầu về hôn nhân và gia đình. Chúng tôi nhận thấy yêu cầu của khách hàng xảy ra thường xuyên, thường trực, vì thế cần phải phát triển đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ tối đa cho các yêu cầu được nhanh chóng, kịp thời. Đó chính là lý do thúc đẩy sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình

Cách thức liên hệ luật sư qua tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình 1900 6665

Bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi đến số 1900 6665. Sau khi được kết nối bạn sẽ được gặp luật sư hôn nhân gia đình của Luật Giải Phóng. Bạn chỉ cần đưa ra câu hỏi về lĩnh vực hôn nhân gia đình như thủ tục kết hôn, thủ tục ly hôn, tài sản chung, tài sản riêng vợ chồng, quyền nuôi con, cấp dưỡng nuôi con… luật sư hôn nhân gia đình của chúng tôi sẽ giải đáp mọi vấn đề cho bạn.

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH LÀ GÌ?

Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014, Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật này. Luật này cũng giải thích về chế độ hôn nhân và gia đình là toàn bộ những quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn; quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và những vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.

Tổng đài tư vấn luật hôn nhân gia đình 19006665
Tổng đài tư vấn luật hôn nhân gia đình 1900 6665

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Chế độ hôn nhân và xây dựng gia đình luôn phải dựa vào những nguyên tắc cơ bản của khái niệm này. Xuất phát từ rất lâu trước đó, hôn nhân và gia đình là một khái niệm mang ý nghĩa truyền thống, được điều chỉnh phù hợp với xã hội hiện đại và có tính chất bao phủ trong phần lớn các quan hệ xã hội giữa con người với con người hằng ngày. Việc xây dựng tổng đài tư vấn luật hôn nhân gia đình của Luật Giải Phóng .

Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014, những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình bao gồm:

 1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
 2. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
 3. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.
 4. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
 5. Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

Mục đích của tổng đài tư vấn luật hôn nhân gia đình:

 • Đảm bảo cho các yêu cầu về hôn nhân và gia đình được giải quyết một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.
 • Giúp cho khách hàng có thể tư vấn luật hôn nhân gia đình được trực tiếp tại nhà mà không cần lên trực tiếp các văn phòng tư vấn luật hôn nhân gia đình trong điều kiện hoàn cảnh địa lý xa xôi.
 • Tổng hợp đội ngũ luật sư, tư vấn chuyên nghiệp thường xuyên tiếp cận với các trường hợp thực tế. Giàu về chuyên môn và kỹ năng để xử lý vấn đề về hôn nhân gia đình của bạn một cách nhanh chóng và triệt để.
 • Từ tổng đài tư vấn luật hôn nhân gia đình, nhiều vấn đề phức tạp sẽ được các luật sư Hãng luật Giải Phóng hỗ trợ sâu hơn cho bạn.

Những nội dung tư vấn qua tổng đài tư vấn luật hôn nhân gia đình:

 • Tư vấn về điều kiện kết hôn trong nước và ngoài nước.
 • Tư vấn về thủ tục kết hôn,ly hôn với người trong nước và ngoài nước.
 • Tư vấn về việc nuôi con, nuôi con có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn về các trường hợp cấm kết hôn.
 • Tư vấn về mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến ly hôn.
 • Tư vấn về tranh chấp liên quan đến quyền nuôi con.
 • Tư vấn về tài sản chung của vợ chồng.
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình.
 • Tư vấn về tranh chấp tài sản chung, chia tài sản chung, lập di chúc chung của vợ chồng.
 • Tư vấn về thuận tình ly hôn, đơn phương ly hôn, các trường hợp không được ly hôn.
 • Tư vấn về các vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Những kiến thức liên quan đến hôn nhân gia đình thường gặp:

Đăng ký kết hôn:

 1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

 1. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.

Bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng

Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan.

Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.

Nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng

Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập.

Tài sản chung của vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Biểu phí tổng đài tư vấn luật hôn nhân gia đình :

Tổng đài tư vấn luật hôn nhân gia đình 1900 6665, phí tư vấn 3000 đồng/phút đối với điện thoại cố định và 5000 đồng/phút đối với điện thoại bàn (Mức giá được áp dụng cho các cuộc gọi từ nhà mạng Việt Nam cung cấp trên lãnh thổ Việt Nam).

Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng:

Ngoài hình thức tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài 1900 6665, Luật Giải Phóng cung cấp dịch vụ tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng khi bạn có điều kiện về thời gian và khoảng cách địa lý đến gặp luật sư tư vấn trực tiếp (khuyến khích đối với khách hàng thuộc khu vực tại tphcm).

Rất mong sẽ nhận được sự quan tâm, góp ý từ quý khách hàng để Hãng Luật Giải Phóng có điều kiện, có cơ hội nâng cao hơn nữa dịch vụ tổng đài tư vấn pháp luật qua 1900 6665.

Liên hệ văn phòng luật sư Giải Phóng:

Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Indochina Tower – Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Phòng 603, Lầu 6, Khu B).

Hệ thống giao dịch:

 • 154 Đường số 20, P.5, Q.Gò Vấp (cổng sau của Tòa án Gò Vấp mới).
 • 439 Trần Hưng Đạo, khu phố Bình Minh 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo