Luật sư

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng

Chủ Tịch

Năm sinh: 1975 Học vấn: • Cử nhân Luật, chuyên ngành luật thương mại trường Đại học luật TP.HCM; • Chứng chỉ Kế ...

Luật sư Phạm Hoài Nam

Luật Sư Điều Hành

Học vấn: Cử nhân luật khoa Thương Mại – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Chứng chỉ hành nghề Luật sư số ...

Luật Sư HOÀNG TƯ LƯỢNG

Học vấn: Cử nhân luật khoa Hành chính – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Chứng chỉ hành nghề Luật sư số ...

Luật Sư LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG

Học vấn: Cử nhân luật khoa Quốc tế – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Chứng chỉ hành nghề Luật sư số ...

LUẬT SƯ TRẦN DANH QUÝ

Học vấn: Cử nhân luật khoa Kinh tế – Trường Đại học Luật Hà Nội; Chứng chỉ hành nghề Luật sư số ...

Luật sư Nguyễn Văn Bắc

Học vấn: Cử nhân luật khoa Dân sự – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Chứng chỉ hành nghề Luật sư số ...

Luật Sư LÊ NGUYỄN LÊ VI

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh; Chứng chỉ hành nghề số 7599/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 21/4/2011

Luật Sư CHÂU QUANG HOANH

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh; Chứng chỉ hành nghề Luật sư số 301/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 11/4/2002

Luật Sư HÀ VĂN KHÁNH

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh; Chứng chỉ hành nghề Luật sư số 11981/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/10/2015. ...

Luật sư thường trú tại Ninh Thuận

Bạn đang cần tìm một luật sư ở Ninh Thuận, vui lòng gọi 1900 6665 trong giờ hành chính hẹn gặp luật sư hoặc gọi ...

Luật sư thường trú tại Yên Bái

Bạn đang cần tìm một luật sư ở Yên Bái, vui lòng gọi 1900 6665 trong giờ hành chính hẹn gặp luật sư hoặc gọi 0963 ...

Luật sư thường trú tại Vĩnh Phúc

Bạn đang cần tìm một luật sư ở Vĩnh Phúc, vui lòng gọi 1900 6665 trong giờ hành chính hẹn gặp luật sư hoặc gọi 0963 ...

Luật sư thường trú tại Vĩnh Long

Năm sinh: 1985 Học vấn: • Cử nhân Luật; Tổ chức nghề nghiệp: • Luật sư Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ; Ngôn ngữ: tiếng ...

Luật sư thường trú tại Tuyên Quang

Năm sinh: 1975 Học vấn: • Cử nhân Luật, chuyên ngành luật thương mại trường Đại học luật TP.HCM; • Chứng chỉ Kế ...

Luật sư Nguyễn Huy Cường

Ls thường trú tại Trà Vinh

Năm sinh: 1985 Học vấn: • Cử nhân Luật; Tổ chức nghề nghiệp: • Luật sư Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ; Ngôn ngữ: tiếng ...

Luật sư thường trú tại Tiền Giang

Năm sinh: 1975 Học vấn: • Cử nhân Luật, chuyên ngành luật thương mại trường Đại học luật TP.HCM; • Chứng chỉ Kế ...

Luật sư thường trú tại Thừa Thiên Huế

Năm sinh: 1975 Học vấn: • Cử nhân Luật, chuyên ngành luật thương mại trường Đại học luật TP.HCM; • Chứng chỉ Kế ...

Luật sư thường trú tại Thanh Hóa

Năm sinh: 1975 Học vấn: • Cử nhân Luật, chuyên ngành luật thương mại trường Đại học luật TP.HCM; • Chứng chỉ Kế ...

Luật sư thường trú tại Thái Nguyên

Năm sinh: 1975 Học vấn: • Cử nhân Luật, chuyên ngành luật thương mại trường Đại học luật TP.HCM; • Chứng chỉ Kế ...

Luật sư thường trú tại Thái Bình

  Năm sinh: 1975 Học vấn: • Cử nhân Luật, chuyên ngành luật thương mại trường Đại học luật TP.HCM; • Chứng chỉ ...

Luật sư thường trú tại Tây Ninh

Năm sinh: 1975 Học vấn: • Cử nhân Luật, chuyên ngành luật thương mại trường Đại học luật TP.HCM; • Chứng chỉ Kế ...
Contact Me on Zalo