Luật sư Phạm Hoài Nam – Luật Sư Điều Hành

Luật sư Phạm Hoài Nam

Học vấn:

  • Cử nhân luật khoa Thương Mại – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;
  • Chứng chỉ hành nghề Luật sư số 7886/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp; Thẻ Luật sư số 6301/LS do Liên Đoàn Luật sư cấp;
  • Chứng chỉ Thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp;
  • Chứng chỉ Đấu Giá viên do Bộ Tư pháp cấp;
  • Chứng chỉ Môi giới, Định giá, Quản lý sàn Giao dịch Bất động sản do Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh cấp

Tổ chức nghề nghiệp:
• Luật sư Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh;

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

Contact Me on Zalo