Bình luận Tội danh

Bình luận Tội danh

Bình luận BLHS 2015: Tội cản trở giao thông đường không

22-09-2016
Tội cản trở giao thông đường không Định nghĩa: Cản trở giao thông đường không là hành vi đặt các chướng ngại vật cản trở giao thông đường không; di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất, hoặc phá huỷ các biển hiệu, tín hiệu an toàn giao thông đường không; sử dụng sai […]

Bình luận BLHS 2015: Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay

19-09-2016
Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay Định Nghĩa: Vi phạm quy định điều khiển tầu bay là hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường không của người chỉ huy hoặc người điều khiển tầu bay có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt […]

Bình luận BLHS 2015: Tội điều động và Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ

16-09-2016
Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ và Tội Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ. Định Nghĩa: Điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông […]

Bình luận BLHS 2015: Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thuỷ không bảo đảm an toàn

15-09-2016
Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thuỷ không bảo đảm an toàn Định Nghĩa: Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn là hành vi của người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật […]

Bình luận BLHS 2015: Tội cản trở giao thông đường thuỷ

14-09-2016
Tội cản trở giao thông đường thuỷ Định nghĩa: Cản trở giao thông đường thủy là hành vi khoan, đào trái phép làm hư hại kết cấu của các công trình giao thông đường thuỷ; tạo ra chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường thuỷ mà không đặt và duy trì báo hiệu; […]

13-09-2016
Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ Định Nghĩa: Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy là hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông trong khi chỉ huy hoặc điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy […]

Bình luận: Tội đưa vào sử dụng các phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt không bảo đảm an toàn

13-09-2016
Tội đưa vào sử dụng các phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt không bảo đảm an toàn Định Nghĩa: Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường sắt không bảo đảm an toàn là hành vi của người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng […]

Bình luận BLHS 2015: Tội cản trở giao thông đường sắt

12-09-2016
Tội cản trở giao thông đường sắt Định nghĩa: Cản trở giao thông đường sắt là hành vi đặt chướng ngại vật trên đường sắt; làm xê dịch ray, tà vẹt; khoan, đào, xẻ trái phép nền đường sắt, mở đường trái phép qua đường sắt; làm hỏng, thay đổi, chuyển dịch, che khuất tín […]

Bình luận BLHS 2015: Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt

12-09-2016
Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt Định Nghĩa: Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt là hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông trong khi chỉ huy hoặc điều khiển các phương tiện giao thông đườnhoa sắt […]

Bình luận BLHS 2015: Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt

09-09-2016
Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt Định Nghĩa: Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt là hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông trong khi chỉ huy hoặc điều khiển các phương tiện giao thông đườnhoa sắt […]
Contact Me on Zalo