Bình luận Tội danh

Bình luận Tội danh

Bình luận BLHS 2015: Tội trồng cây thuốc phiện…

29-08-2016
Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý  quy định tại Điều 247 BLHS 2015, trước đó là Điều 192 Bộ luật hình sự 1999 là tội phạm […]

Bình luận BLHS 2015: Tội hủy hoại rừng

26-08-2016
Định nghĩa: Huỷ hoại rừng là hành vi đốt, phá rừng trái phép rừng hoặc có hành vi khác làm cho rừng mất hoàn toàn giá trị hoặc làm cho rừng giảm giá trị đáng kể. Tội huỷ hoại rừng là tội phạm được tách từ tội vi phạm các quy định về quản lý […]

Bình luận BLHS 2015: Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản

25-08-2016
Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản Định nghĩa: Huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản là hành vi sử dụng chất độc, chất nổ, các hoá chất khác, dòng điện hoặc các phương tiện, ngư cụ khác bị cấm để khai thác thuỷ sản hoặc làm huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản; khai thác thuỷ […]

Bình luận BLHS 2015 : Tội gây ô nhiễm môi trường

05-07-2016
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Thực trạng môi trường ở nước ta cũng như trên […]
Contact Me on Zalo