Luật sư dân sự

Luật sư dân sự

Hãng luật Giải Phóng tổ chức thành lập lực lượng luật sư chuyên sâu về các vụ án dân sự và các thủ tục dân sự (gọi là luật sư dân sự). Hy vọng đội ngũ luật sư dân sự của hãng luật chúng tôi sẽ phục vụ tốt mọi nhu cầu của khách hàng.

Luật sư dân sự

Đội ngũ Luật sư dân sự đảm trách thực hiện các dịch vụ sau:

– Tham gia tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ án dân sự

– Tư vấn thủ tục xác nhận một người bị mất năng lực hành vi dân sự, một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Tư vấn thủ tục thay đổi họ, tên; thủ tục xác định dân tộc, thủ tục đăng ký khai sinh, thủ tục đăng ký khai tử, thủ tục xác định giới tính;

– Thủ tục tuyên bố một người mất tích, tuyên bố một người là đã chết;

– Tư vấn lập hợp đồng dân sự giữa cá nhân với cá nhân, thủ tục mua bán xe ô tô;

– Tư vấn thủ tục ủy quyền, thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân;

– Tư vấn thủ tục cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp;

– Tư vấn xác định thiệt hại để đòi bồi thường ngoài hợp đồng;

– Tư vấn thủ tục lập di chúc, thủ tục thừa kế, thủ tục kê khai di sản thừa kế, tư vấn thủ tục nhập hộ khẩu, thủ tục chuyển hộ khẩu, thủ tục tách hộ khẩu, thủ tục đăng ký tạm trú;

– Tư vấn về các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

 Cần gặp luật sư vui lòng liên hệ tại đây hoặc gọi 1900 6665 để được tư vấn

 

Dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự

05-08-2016
Tư vấn pháp luật là một trong những dịch vụ trụ cột luôn được Hãng Luật Giải Phóng tập trung xây dựng và phát triển. Với dịch vụ tư vấn pháp luật mà chúng tôi cung cấp, phạm vi chuyên môn của việc tư vấn trải dài trên nhiều lĩnh vực và mỗi lĩnh vực […]

Luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự

14-04-2016
Pháp luật Việt Nam đã khẳng định: “Luật sư có nhiệm vụ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cua công dân, bảo vệ pháp chế và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Trong các quy định về nghề nghiệp luật sư, luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của công dân […]

Cầm cố tài sản

14-12-2015
Cầm cố tài sản là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự 2005. Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở […]

Giám hộ và thủ tục giám hộ?

14-12-2015
Giám hộ và thủ tục giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự “Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức (sau đây gọi chung là người giám hộ) được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người […]

Ký cược

14-12-2015
Ký cược là một biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự. Cụ thể tại điều 359 như sau: “1. Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí […]

Bảo lãnh

14-12-2015
Bảo lãnh là một biện pháp bảo đảm  thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự. Theo đó được hiểu là việc người thứ ba (say đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện […]

Đặt cọc

14-12-2015
Đặt cọc là một biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định tại Điều 358 Bộ luật dân sự. Cụ thể như sau: Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây […]

Giới tính

14-12-2015
Giới tính và thủ tục xác định lại giới tính 1. Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải […]

Lập Di chúc và các vấn đề liên quan cần lưu ý

14-12-2015
Di chúc được định nghĩa tại Bộ luật Dân sự là “sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”. Người lập di chúc phải là “Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần […]
Contact Me on Zalo