Đặt cọc

Đặt cọc

Đặt cọc là một biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định tại Điều 358 Bộ luật dân sự.

Đặt cọc

Cụ thể như sau: Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Đặt cọc phải được lập thành văn bản.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, những vấn đề phát sinh liên quan đến đặt cọc thường xảy ra như sau:

– Đặt cọc không lập thành văn bản mà chỉ có giấy giao nhận tiền không thể hiện rõ mục đích đặt cọc.

– Hợp đồng chính bị vô hiệu có dẫn đến hợp đồng đặt cọc không còn hiệu lực?

– Đặt cọc bao nhiêu thì hợp lý với nghĩa vụ trong hợp đồng chính.

– Việc phạt cọc bao nhiêu thì phù hợp với quy định của pháp luật?

– Thỏa thuận giao tiền cọc có cần lập thành văn bản giao nhận tiền khi đã có hợp đồng đặt cọc?

Những trường hợp rắc rối phát sinh đó một phần được giải quyết tại khoản 2 điều 358 Bộ luật dân sự như sau:

“Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

Ngoài ra, có nhiều trường hợp phát sinh cần đến sự trợ giúp pháp lý khác, bởi vậy việc liên hệ với luật sư tư vấn là cần thiết trong việc giao kết các hợp đồng đặt cọc sao cho hợp pháp.

Hãy gọi 1900 6665 để được Luật Sư tư vấn chi tiết hơn về vấn đề của bạn ! 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo