Cầm cố tài sản

Cầm cố tài sản

Cầm cố tài sản là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự 2005.

cầm cố tài sản
Tài sản cầm cố

Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Một số vấn đề quan trọng của cầm cố tài sản được quy định như sau trong Bộ luật dân sự.

“Điều 327. Hình thức cầm cố tài sản

Việc cầm cố tài sản phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính.

Điều 328. Hiệu lực của cầm cố tài sản

Cầm cố tài sản có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố.

Điều 329. Thời hạn tài sản cầm cố

Thời hạn cầm cố tài sản do các bên thoả thuận. Trong trường hợp không có thoả thuận thì thời hạn cầm cố được tính cho đến khi chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố.”

Trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện nghĩa vụ không đúng thoả thuận thì tài sản cầm cố được xử lý theo phương thức do các bên đã thoả thuận hoặc được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ. Bên nhận cầm cố được ưu tiên thanh toán từ số tiền bán tài sản cầm cố.

Trong việc áp dụng biện pháp cầm cố tài sản có nhiều rắc rối phát sinh như:

  • Trường hợp chủ sở hữu không trực tiếp cầm cố mà ủy quyền cho người khác.
  • Rắc rối vì không thỏa thuận thời hạn xử lý tài sản cầm cố.
  • Thỏa thuận không rõ ràng trong văn bản cầm cố tài sản gây ra những tranh chấp phát sinh thì giải quyết thế nào?
  • Xử lý tài sản cầm cố theo hình thức nào thì hợp pháp?

Những vấn đề liên quan đến cầm cố được quy định cụ thể tại Nghị định 163/2006/NĐ-CP về việc xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và xử lý tài sản bảo đảm. Để đảm bảo quyền lợi và giải quyết một cách tốt nhất các rắc rối liên quan, bạn nên liên hệ với Hãng Luật Giải Phóng để được hướng dẫn chi tiết hơn về cầm cố tài sản.

Hãy gọi 1900 6665 để được Luật Sư tư vấn chi tiết hơn về vấn đề của bạn ! 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo