Luật Sư LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG

Luật Sư LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG

Ls-LeThiHongPhuong

Học vấn:

  • Cử nhân luật khoa Quốc tế – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;
  • Chứng chỉ hành nghề Luật sư số 10068/TP/LS-CCHN do Bộ tư pháp cấp ngày 20/02/2014;
  • Chứng chỉ Đấu Giá viên của Bộ Tư pháp.

Tổ chức nghề nghiệp:

Luật sư Đoàn Luật sư Tp Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

ĐT: 0933.614449

Contact Me on Zalo