Luật Sư HOÀNG TƯ LƯỢNG

Luật Sư HOÀNG TƯ LƯỢNG

Ls-HoangTuLuong

Học vấn:

  • Cử nhân luật khoa Hành chính – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;
  • Chứng chỉ hành nghề Luật sư số 7729/TP/LS-CCHN do Bộ tư pháp cấp ngày 21/4/2011;

Tổ chức nghề nghiệp:

Luật sư Đoàn Luật sư Tp Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

ĐT: 0987.119929

Contact Me on Zalo