Thủ tục thành lập trang trại chăn nuôi heo

Thủ tục thành lập trang trại chăn nuôi heo

Tôi ở Nam Định, tôi có nhu cầu thành lập trang trại chăn nuôi heo với 4.000 con trở lên. Tôi có thuê đất nhà nước với diện tích hơn 4 ha. Cho tôi hỏi là thủ tục thành lập trang trại như thế nào?

Thủ tục thành lập trang trại chăn nuôi heo
Thủ tục thành lập trang trại chăn nuôi heo

Dưới đây là nội dung tư vấn của luật sư:

Chào bạn!

Đối với vướng mắc của bạn chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT có quy định các tiêu chí xác định kinh tế trang trại chăn nuôi như sau: “2. Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;”.

Tuy nhiên tiêu chí trên không phải là bất biến, mà có thể được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, ổn định trong thời gian tối thiểu là 5 năm. Căn cứ vào tiêu chí cơ bản nêu trên, tùy theo điều kiện kinh tế xã hội, đất đai, nguồn lực… mà UBND cấp tỉnh có quy định tiêu chí kinh tế trang trại của địa phương mình. Bạn có thể liên hệ UBND tỉnh Nam Định để biết thông tin về tiêu chí kinh tế trang trại chăn nuôi ở địa phương. Nếu đáp ứng các tiêu chí kinh tế trang trại thì bạn làm hồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo quy định tại Điều 8, 10 Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT như sau:

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện (theo mẫu)

2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Hồ sơ nộp tại: UBND cấp xã nơi trang trại sản xuất. Đối với cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn nhiều xã thì có thể lựa chọn UBND cấp xã nào mà nộp hồ sơ cho thuận tiện nhất (khoản 2 Điều 10 Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT).

Trình tự thực hiện:

2. UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ khi có đủ giấy tờ theo quy định tại Thông tư này và phải được điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị cấp, cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã phải trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến UBND cấp huyện.

Trường hợp không xác nhận Đơn đề nghị cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

4. UBND cấp huyện thực hiện cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo mẫu cho cá nhân, hộ gia đình trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ UBND cấp xã chuyển đến, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 8, 9 của Thông tư này;

b) Thỏa mãn tiêu chí xác định kinh tế trang trại theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp được chuyển đến UBND cấp xã và trả cho chủ trang trại trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Trường hợp không cấp, không cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải gửi văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó nói rõ lý do để thông báo cho người nộp hồ sơ.

Thẩm quyền cấp: UBND cấp huyện

Thời gian thực hiện thủ tục: 13 ngày làm việc

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Nếu cần tư vấn thêm vui lòng gọi 1900 6665 để gặp luật sư hoặc truy cập mục hỏi đáp pháp luật để tìm hiểu thêm.

Ban Biên Tập

Khi cần thuê luật sư vui lòng liên hệ với hãng luật Giải Phóng qua email lgp@lgp.vn hoặc gọi đường dây nóng luật sư qua số 0963 113 113.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!