thủ tục thành lập trang trại

thủ tục thành lập trang trại

Thủ tục thành lập trang trại chăn nuôi heo

10-01-2017
Tôi ở Nam Định, tôi có nhu cầu thành lập trang trại chăn nuôi heo với 4.000 con trở lên. Tôi có thuê đất nhà nước với diện tích hơn 4 ha. Cho tôi hỏi là thủ tục thành lập trang trại như thế nào? Dưới đây là nội dung tư vấn của luật sư: […]