Thỏa thuận phân chia tài sản chung

Thỏa thuận phân chia tài sản chung

Thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng là căn cứ để chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Thỏa thuận phân chia tài sản chung
Thỏa thuận phân chia tài sản chung

Việc thoả thuận chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân  phải được lập thành văn bản trong văn bản đó phải thể hiện được các nội dung sau đây:

+  Lý do hai vợ chồng quyết định chia tài sản chung;

+ Tài sản chung được đem ra chia bao gồm những tài sản nào;

+ Mô tả phần tài sản được chia và tỉ lệ chia cụ thể;

+  Những tài sản nào còn lại vẫn được xác định là tài sản chung;

+  Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung;

+  Các nội dung khác, nếu có.

Văn bản thoả thuận chia tài sản chung của vợ chồng phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập văn bản và phải có chữ ký của cả vợ và chồng; văn bản thoả thuận có thể có người làm chứng hoặc được công chứng, chứng thực theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng không thoả thuận được về việc chia tài sản chung, thì cả hai bên hoặc một bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

Vợ chồng có trách nhiệm đăng ký lại các quyền tài sản trước thời điểm văn bản thỏa thuận có hiệu lực đứng tên vợ chồng như là tài sản chung của vợ chồng thành tài sản riêng theo đúng quy định sau khi phân chia.

Hãy gọi tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình 1900 6665 để được Luật Sư tư vấn chi tiết hơn về vấn đề của bạn ! 

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo