Tổng đài tư vấn: 1900 6665

UY TÍN

Uy tín là lòng tin

CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên nghiệp sẽ giỏi hơn

HIỆU QUẢ

Hiệu quả để thành công
luat su hung
"Có thể ai cũng biết luật, nhưng không phải ai cũng biết vận dụng luật. Người học luật học cách vận dụng đúng luật. Còn các luật sư vận dụng luật một cách khôn khéo nhất "

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Luật sư hôn nhân và gia đình

 

Theo quan điểm lập pháp thì “Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt.

Luật sư hôn nhân và gia đình

Luật sư hôn nhân và gia đình (kết hôn, ly hôn và các vấn đề liên quan) là luât sư hành nghề chuyên về lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Luât sư hôn nhân và gia đình tác nghiệp các lĩnh vực sau:

Để nâng cao trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và  gia đình Việt Nam;” – Lời nói đầu của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

Phát huy truyền thống đạo đức, vă hóa của người Việt Nam Hãng Luật Giải  Phóng  cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực hôn nhân gia đình bao gồm các vấn đề cụ thể sau:

– Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài, kết hôn với việt kiều, kết hôn với người mỹ, kết hôn với người pháp, kết hôn với người hàn quốc, kết hôn với người nhật;

– Tư vấn thủ tục xin ly hôn, thủ tục xin ly hôn có yếu tố nước ngoài, thủ tục giải quyết ly hôn,

– Tư vấn thủ tục xin nhận con nuôi, thủ tục xin nhận con ngoài giá thú, thủ tục xin con nuôi;

– Tư vấn thủ tục chia tài sản sau khi ly hôn, tư vấn thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân;

– Tư vấn thủ tục xác nhận tài sản riêng của vợ chồng;

– Tư vấn thủ tục đòi thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con, cha mẹ;


Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài theo luật mới

Ngày 01/01/2016, Luật Hộ tịch 2014 chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là lần đầu tiên có một luật chuyên ngành và độc lập quy định về các vấn đề liên quan đến hộ tịch. Trong đó có thể kể đến thay đổi quan trọng về thủ tục đăng ký kết hôn có …

Chi tiết

Thủ tục đăng ký kết hôn

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. Theo quy định của pháp luật hiện hành, sự kiện kết hôn được xem là sự kiện pháp lý làm phát sinh mối quan hệ giữa vợ và chồng và xác lập các quyền, nghĩa vụ liên quan. Thủ tục đăng ký kết hôn …

Chi tiết

Thủ tục ly hôn nhanh chóng

Ly hôn là việc vợ chồng hoặc một trong hai người không muốn tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân đã được nhà nước thừa nhận. Việc ly hôn được tiến hành theo thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình cùng các văn bản …

Chi tiết

Kết hôn và các vấn đề lưu ý

Về tuổi kết hôn, theo Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành thì: “Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;”, tức nữ chỉ cần bước qua tuổi 17 và nam bước qua tuổi 19 là có thể đăng ký kết hôn. Nhưng theo Luật HNGĐ mới có …

Chi tiết

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài được hiểu là việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc …

Chi tiết

Thủ tục chia tài sản chung vợ chồng

Thủ tục chia tài sản chung vợ chồng là một quy định nằm trong chế độ tài sản của vợ chồng trong Luật hôn nhân và gia đình. Theo quy định của điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu …

Chi tiết

Thỏa thuận phân chia tài sản chung

Thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng là căn cứ để chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Việc thoả thuận chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân  phải được lập thành văn bản trong văn bản đó phải thể hiện được các nội dung sau …

Chi tiết

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa người Việt Nam với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau nhưng có đăng ký thường trú tại Việt Nam. Việc ly hôn có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định của …

Chi tiết

Ly hôn và các vấn đề cần biết

Một trong hai vợ chồng đều có quyền yêu cầu toà án giải quyết việc ly hôn. Trong trường hợp vợ có thai hoặc đang nuôi con dưới mười hai tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn. Tuy vậy, người vợ vẫn có quyền ly hôn trong trường hợp này. …

Chi tiết