Bình luận BLHS 2015 (P1) : Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Bình luận BLHS 2015 (P1) : Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm tại điều 147 Bộ luật hình sự 2015 là một tội phạm mới được quy định.

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm
Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Điều luật này nhằm bảo vệ hai khách thể đặc biệt quan trọng của Bộ luật hình sự. Thứ nhất là sự phát triển bình thường  và quyền của trẻ em, thứ hai là hành vi có tính chất dâm ô, đồi trụy.  Để xác định hành vi phạm tội và căn cứ định tội danh, trên góc độ khoa học pháp lý phải xem xét đầy đủ các yếu tố sau:

CHỦ THỂ THỰC HIỆN TỘI PHẠM

Chủ thể thực hiện tội phạm đối với tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm được quy định rất rõ tại khoản 1 điều 147 Bộ luật hình sự 2015: “Người nào đủ 18 tuổi trở lên”. Ở đây điều luật đã thiết kế một cách rất rõ ràng, người thực hiện hành vi phạm tội này phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và không phụ thuộc vào giới tính là nam hay nữ.  Người từ đủ 18 tuổi trở lên, theo quy định của Pháp luật dân sự là người đã có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự và đặc biệt đối tượng bị hành vi sử dụng người vào mục đích khiêu dâm mà điều luật quy định phải là người dưới 16 tuổi. Điều này cho thấy luôn có sự chênh lệch về độ tuổi giữa người thực hiện hành vi và nạn nhân của hành vi phạm tội mà thực tế ghi nhận đó là ngưỡng của người chưa thành niên và người đã thành niên.

KHÁCH THỂ CỦA TỘI PHẠM

Đây là một điều luật mới và khách thể của tội phạm này là việc sử dụng người dưới 16 tuổi vào các hành vi có tính chất khiêu dâm, đồi trụy làm ảnh hưởng đến sự phát triển của người dưới 16 tuổi và cổ xúy cho những hành vi khiêu dâm, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và văn hóa dân tộc. Cần lưu ý đây là tội phạm được xếp vào nhóm các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm con người. Hành vi xâm hại đến sự phát triển bình thường của người dưới 16 tuổi thông qua việc sử dụng họ vào các hoạt động khiêu dâm không trực tiếp xâm phạm tự do tình dục, nhưng xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và thậm chí cả sức khỏe của nạn nhân.

MẶT CHỦ QUAN CỦA TỘI PHẠM

Mặt chủ quan thể hiện lỗi của người thực hiện hành vi phạm tội. Đối với tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm thì lỗi ở đây phải là lỗi cố ý. Tức là người phạm tội nhận thức được hành vi và mong muốn thực hiện hành vi (cố ý trực tiếp) hoặc là người phạm tội nhận thức được hậu quả từ hành vi nhưng vẫn thực hiện hành vi và để mặc hậu quả xảy ra. Vấn đề cơ bản trong mặt chủ quan của tội phạm là chứng minh được người thực hiện hành vi biết rõ việc sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, như vậy là đã cấu thành tội phạm.

MẶT KHÁCH QUAN CỦA TỘI PHẠM

Đây là một hành vi mới được BLHS 2015 hình sự hóa. Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm là hành vi đưa, sắp xếp, tổ chức và dùng người dưới 16 tuổi để thực hiện các hành động khiêu dâm. Khiêu dâm hiện nay chưa được hướng dẫn cụ thể bởi chưa có Nghị quyết hướng dẫn của hội đồng thẩm phán TANDTC nhưng dựa trên góc độ xã hội, đây có thể hiểu là việc dùng các động tác, cử chỉ, hành động cơ thể, lời nói khiêu gợi, kích dục trên cơ thể người. Sử dụng người dưới 16 tuổi thực hiện các hành vi khiêu dâm tức là thực hiện các hành vi như vậy.

Cần tách bạch rõ giữa hành vi khiêu dâm và hành vi tình dục như là “giao cấu” hoặc “các hành vi tình dục khác” bởi mục đích của hành vi khiêu dâm là để kích dục, khiêu gợi ham muốn tình dục đối với người quan sát hành vi chứ không nhằm mục đích giao cấu hoặc thỏa mãn tình dục trực tiếp.

Điều luật này không quy định về hậu quả. Người nào sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm không bắt buộc phải gây ra hậu quả tác động vào sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người dưới 16 tuổi hoặc người quan sát hành động khiêu dâm đó. Hậu quả ở đây là hậu quả tác động vào sự phát triển bình thường của nạn nhân thông qua việc thực hiện các hành động nhằm mục đích khiêu dâm do sự yêu cầu, sử dụng của người thực hiện tội phạm. Tức là tội danh này cấu thành hình thức,chỉ cần người trên 18 tuổi, đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này, hậu quả rất khó để xác định và không cần xác định đối với tội danh cấu thành hình thức.

HÌNH PHẠT

Người phạm tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm sẽ phải chịu hình phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm theo quy định tại khoản 1 điều 147 BLHS 2015. Đây là cấu thành cơ bản của tội phạm này. Ngoài ra nêu xác định người phạm tội có tình tiết định khung tăng nặng là Phạm tội có tổ chức; Phạm tội 02 lần trở lên; Đối với 02 người trở lên; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; Có mục đích thương mại; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45% hoặc tái phạm nguy hiểm thì có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

Phạm tội thuộc các trường hợp : Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên hoặc làm nạn nhân tự sát thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Nếu cần tư vấn thêm vui lòng gọi 1900 6665 để gặp luật sư hoặc truy cập mục hỏi đáp pháp luật để tìm hiểu thêm.

An Nguyên

Nguồn: Chuyên mục tư vấn pháp luật miễn phí do hãng luật Giải Phóng thực hiện

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo