viết di chúc

viết di chúc

Nhờ người viết hộ di chúc có hợp pháp?

05-09-2016
Xin luật sư cho tôi hỏi : Người viết hộ di chúc là cháu ruột có được không và người viết hộ có được quyền làm chứng không. Trong trường hợp di chúc chỉ có người lập di chúc và người viết hộ ký ngay thời điểm viết di chúc sau 1 tháng chính quyền […]
Contact Me on Zalo