người viết di chúc

người viết di chúc

Người viết hộ di chúc có được làm chứng di chúc?

19-10-2016
 Xin luật sư cho tôi hỏi: Người viết hộ di chúc là cháu ruột có được không và người viết hộ có được quyền làm chứng không. Trong trường hợp di chúc chỉ có người lập di chúc và người viết hộ ký ngay thời điểm viết di chúc sau 1 tháng chính quyền địa […]
Contact Me on Zalo