LY HÔN KHI MẤT GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

28-11-2022
Hỏi: Trong lúc cải vã, tôi có xé nát tờ hôn thú, nay tôi muốn thực hiện thủ tục ly hôn. Nhưng tôi tham khảo thấy cần phải phải nộp hôn thú bản chính, vậy tôi làm sao để có thể ly hôn? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Hãng luật […]

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

28-11-2022
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *** TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ   Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………   ...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

28-11-2022
Giám hộ là gì? Theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Dân sự 2015, giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn để […]

MẪU GIẤY CAM ĐOAN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN

28-11-2022
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *** GIẤY CAM ĐOAN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN   Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………. Tôi tên:  ...

MẪU GIẤY CAM ĐOAN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN

28-11-2022
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *** GIẤY CAM ĐOAN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN   Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………….   Tôi tên:  ...

DẤU HIỆU ÂM THANH CÓ THỂ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

28-11-2022
Trước đây, luật quy định về điều kiện để bảo hộ nhãn hiệu như sau: Trước đây, những dấu hiệu được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chỉ bao gồm: dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ảnh ba chiều hoặc sự kết hợp […]

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI BÀI HÁT

28-11-2022
Hỏi: Tôi có sáng tác được 1 bài hát, được mọi người xung quanh khen hay và khuyên tôi nên đi đăng ký quyền tác giả. Nhưng theo tôi tìm hiểu thì khi mình sáng tác ra bài hát thì quyền tác giả của mình đã đương nhiên có, như vậy có đúng không? Tôi […]
Contact Me on Zalo