Những thay đổi nổi bật trong thủ tục đăng kí doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 10/10/2018

09-07-2019
Nghị định 108/2018/NĐ-CP ban hành ngày 23/08/2018, có hiệu lực từ ngày 10/10/2018 sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, việc đăng ký doanh nghiệp sẽ có một số thay đổi đáng lưu ý như sau: Không bắt buộc đóng dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Văn bản ủy quyền cho […]
Contact Me on Zalo