Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận QSDĐ?

19-04-2015
  Điều 105 Luật Đất đai quy định: Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau: 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài […]

Quy định về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ

19-04-2015
  Điều 106 Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 quy định như sau: Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp 1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp […]

Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

23-04-2015
  Điều 64 Luật Đất đai quy định Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai như sau: 1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm: a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận […]

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

25-04-2015
  Điều 203 Luật Dất đai 2014 quy định Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai như sau: Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau: 1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận […]

Hòa giải tranh chấp đất đai

25-04-2015
  Điều 202 Luật Đất đai 2013 quy định Hòa giải tranh chấp đất đai như sau: 1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở. 2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp […]

Có vi phạm bảo mật trong lao động?

01-04-2015
  Một bạn đọc gửi đến Văn phòng luật sư Giải Phóng câu hỏi như sau: Tôi là Quyền làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hiện tại tôi đang có một số thắc mắc về hợp đồng lao động của công ty mà tôi vừa chấm dứt hợp đồng lao động nên mong […]
Contact Me on Zalo