đứng tên sổ đỏ

đứng tên sổ đỏ

Người chưa thành niên có được đứng tên sổ đỏ?

16-09-2016
Cha, mẹ tôi muốn cho con tôi một mảnh đất (ông bà ngoại cho cháu). Cho tôi hỏi là con tôi hiện tại 14 tuổi có được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền đất (GCN)? Dưới đây là nội dung tư vấn […]