Luật sư hôn nhân và gia đình

Luật sư hôn nhân và gia đình

Theo quan điểm lập pháp thì “Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt.

Luật sư hôn nhân và gia đình

Luật sư hôn nhân và gia đình (kết hôn, ly hôn và các vấn đề liên quan) là luât sư hành nghề chuyên về lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Luât sư hôn nhân và gia đình tác nghiệp các lĩnh vực sau:

Để nâng cao trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và  gia đình Việt Nam;” – Lời nói đầu của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

Phát huy truyền thống đạo đức, văn hóa của người Việt Nam Hãng Luật Giải  Phóng  cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực hôn nhân gia đình bao gồm các vấn đề cụ thể sau:

– Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài, kết hôn với việt kiều, kết hôn với người mỹ, kết hôn với người pháp, kết hôn với người hàn quốc, kết hôn với người nhật;

– Tư vấn thủ tục xin ly hôn, thủ tục xin ly hôn có yếu tố nước ngoài, thủ tục giải quyết ly hôn,

– Tư vấn thủ tục xin nhận con nuôi, thủ tục xin nhận con ngoài giá thú, thủ tục xin con nuôi;

– Tư vấn thủ tục chia tài sản sau khi ly hôn, tư vấn thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân;

– Tư vấn thủ tục xác nhận tài sản riêng của vợ chồng;

– Tư vấn thủ tục đòi thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con, cha mẹ;

Cần gặp luật sư vui lòng liên hệ tại đây hoặc gọi 1900 6665 để được tư vấn

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

14-12-2015
Thủ tục ly hôn với người nước ngoài là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa người Việt Nam với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau nhưng có đăng ký thường trú tại Việt Nam. Việc ly hôn có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định của […]

Ly hôn và các vấn đề cần biết

14-12-2015
Một trong hai vợ chồng đều có quyền yêu cầu toà án giải quyết việc ly hôn. Trong trường hợp vợ có thai hoặc đang nuôi con dưới mười hai tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn. Tuy vậy, người vợ vẫn có quyền ly hôn trong trường hợp này. […]