Bình luận Tội danh

Bình luận Tội danh

Bình luận BLHS 2015: Tội cưỡng bức lao động

06-06-2016
Tội cưỡng bức lao động được quy định tại điều 297 BLHS 2015. Đây là một tội mới được quy định trong mục 3 BLHS 2015: Các tội khác xâm phạm an toàn công cộng. Cưỡng bức lao động ở đây không hiểu là có những hành vi cưỡng bức người lao động để nhằm […]

Bình luận BLHS 2015: Tội hiếp dâm

13-05-2016
Tội hiếp dâm được quy định tại điều 111 BLHS 1999 và được quy định tại điều 141 BLHS 2015. Trải qua  quá trình thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm về tình dục nói chung và các hành vi phạm tội hiếp dâm nói riêng. Tội hiếp dâm được quy định trong BLHS […]

Giới thiệu tội vận chuyển trái phép chất ma túy

11-05-2016
Ma túy là tác nhân gây ra rất nhiều nguy hại cho đời sống xã hội. Trong những năm vừa qua, công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý đã đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, tình tình mua bán, vận chuyển, tàng trữ vẫn chưa giảm. Hình sự hóa các […]

Giới thiệu tội tàng trữ trái phép chất ma túy

10-05-2016
Ma túy là tác nhân gây ra rất nhiều nguy hại cho đời sống xã hội. Trong những năm vừa qua, công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý đã đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, tình tình mua bán, vận chuyển, tàng trữ vẫn chưa giảm. Hình sự hóa các […]

Bình luận BLHS 2015: Tội cướp biển

09-05-2016
Tội cướp biển là một tội mới được quy định trong BLHS 2015 mà trước đó chưa từng được nhắc tới trong BLHS 1999 và BLHS 1985. Cướp biển là một hành vi nguy hiểm đe dọa an toàn hàng hải và đã được hình sự hóa trong luật hình sự của nhiều quốc gia […]

Bình luận Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong BLHS 2015

09-05-2016
Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được quy định tại Điều 216 Bộ luật hình sự là một tội phạm hoàn toàn mới mà trước đó BLHS 1985 cũng như BLHS 1999 chưa từng quy định. Việc hình sự hóa hành vi […]

Giới thiệu tội mua bán trái phép chất ma túy

09-05-2016
Ma túy là tác nhân gây ra rất nhiều nguy hại cho đời sống xã hội. Trong những năm vừa qua, công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý đã đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, tình tình mua bán, vận chuyển, tàng trữ vẫn chưa giảm. Hình sự hóa các […]