hỏi về tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh

hỏi về tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh

Hỏi:


Với gói thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh thì có bắt buộc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu và các thành viên tổ chuyên gia phải hội đủ các điều kiện trong điều 9 luật đấu thầu k ạ

Xin cảm ơn


Trả lời:

Chào bạn,

Theo quy đinh tại điều 9 Luật đấu thầu 2005, thì đối với việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh, thì luật đấu thầu 2005 không có quy định bắt buộc bên mời thầu phải thành lập tổ chuyên gia đấu thầu: “Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu không nhất thiết phải tham gia bên mời thầu và ngược lại”.

Gói thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh sẽ được thực hiện theo quy định tại điều 43 NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG .

Trường hợp bên mời thầu muốn thành lập tổ chuyên gia đấu thầu thì thành viên tổ chuyên gia đó phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều 9 Luật đấu thầu.

Trân trọng.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!