Ký quỹ

Ký quỹ

Ký quỹ là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định tại điều 360 Bộ luật dân sự 2005. Theo đó ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong toả tại một ngân hàng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Tài sản ký quỹ
Tài sản ký quỹ

Việc xử lý tài sản ký quỹ xảy ra khi nào?

Căn cứ khoản 2 điều 360 Bộ luật dân sự quy định như sau: Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có quyền được ngân hàng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng.

Quy định về tài sản ký quỹ như thế nào?

Việc gửi giữ tài sản ký quỹ được thực hiện theo thủ tục gửi và thanh toán do pháp luật về ngân hàng quy định. Cụ thể được hướng dẫn thêm từ Điều 34 đến Điều 40 Nghị định 163/2006/NĐ-CP như sau:

–  Tài sản ký quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 360 Bộ luật Dân sự được gửi vào tài khoản phong toả tại ngân hàng thương mại để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.
–  Tài sản ký quỹ và việc ký quỹ một lần hoặc nhiều lần tại ngân hàng nơi ký quỹ do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định.

– Ngân hàng nơi ký quỹ thanh toán theo yêu cầu của bên có quyền được ngân hàng thanh toán, bồi thường thiệt hại trong phạm vi giá trị tài sản ký quỹ, sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng.  Hoặc hoàn trả tài sản ký quỹ còn lại cho bên ký quỹ sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng và số tiền đã thanh toán theo yêu cầu của bên có quyền khi chấm dứt ký quỹ.

Những rắc rối liên quan đến việc ký quỹ thông thường phát sinh từ việc xác định khoản ký quỹ dựa vào trách nhiệm của các bên liên quan. Việc ai có trách nhiệm trả phí ngân hàng theo quy định hay theo thỏa thuận…

Hãy gọi 1900 6665 để được Luật Sư tư vấn chi tiết hơn về vấn đề của bạn ! 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo