QUYỀN MIỄN TRỪ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC QUY ĐỊNH RA SAO?

QUYỀN MIỄN TRỪ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC QUY ĐỊNH RA SAO?

Đại biểu Quốc hội do cử tri bầu ra, đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của cử tri tại địa phương và cử tri của cả nước. Hay nói cách khác, Đại biểu Quốc hội do người dân bầu ra và trao cho quyền đại diện ý chí, nguyện vọng của người dân, thay mặt người dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Xuất phát từ vai trò đặc biệt trên mà Đại biểu Quốc hội có các quyền miễn trừ được quy định tại Điều 37 Luật Tổ chức Quốc hội như sau:

Điều 37. Quyền miễn trừ của đại biểu Quốc hội
1. Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Việc đề nghị bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Trường hợp đại biểu Quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
2. Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu công tác bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa thải nếu không được Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý.

Tiêu chuẩn để trở thành Đại biểu Quốc hội là gì?

• Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam
• Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
• Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
• Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.
• Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.
• Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo