NGƯỜI NÀO BỊ MẤT QUYỀN HƯỞNG DI SẢN?

NGƯỜI NÀO BỊ MẤT QUYỀN HƯỞNG DI SẢN?

Cá nhân có quyền để lại tài sản của mình cho người thân theo quy đinh về thừa kế theo pháp luật hoặc có thể định đoạt tài sản ấy cho bất kỳ ai, vào bất kỳ mục đích nào.

Xuất phát từ đạo lý hiếu thảo, công bằng, pháp luật quy định những trường hợp không được quyền hưởng di sản tại Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
  • Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
  • Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

 

Những người nêu trên vẫn được hưởng di sản nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta tìm hiểu ví dụ như sau nếu con có hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe của người mẹ và đã bị Tòa án kết tội, người mẹ biết và vẫn lập di chúc để họ hưởng di sản thì người con này không bị mất quyền hưởng di sản. Còn trường hợp người mẹ chết đi, không để lại di chúc thì người con có hành vi xâm phạm sức khỏe của người mẹ sẽ không có quyền hưởng di sản thừa kế.

Thời gian vừa qua, dư luận phẫn nộ với hành vi của 3 người con tấn công mẹ ruột của mình để yêu cầu chia di sản thừa kế của người cha để lại. Liệu rằng, 3 người con bất hiếu này có bị truất quyền hưởng di sản thừa kế của người cha để lại không? Câu trả là có nếu 3 người con này bị kết ná về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người mẹ (người mẹ cũng là người thừa kế đối với tài sản mà người cha để lại) nhằm hưởng 1 phần hoặc toàn bộ di sản mà người mẹ có quyền hưởng.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo