Cấp sổ đỏ mà không có chữ ký giáp ranh, đúng hay sai?

Cấp sổ đỏ mà không có chữ ký giáp ranh, đúng hay sai?

Hỏi:

Gia đình tôi ở Bắc Ninh, đang sống trên mảnh đất ông bà để lại từ những năm 1970 nhưng chưa làm sổ đỏ. sau này, có một người mua đất giáp với nhà tôi, họ đã làm sổ đỏ và có phần chồng lấn lên tường bao nhà tôi mà ko có chữ ký giáp gianh với nhà tôi và 1 nhà nữa. xin luật sư cho biết việc cấp sỏ đỏ như vậy đã đúng chưa? nay họ xây nhà và yêu cầu chúng tôi phá tường bao (tường được xây từ trước khi họ mua đất đó) vậy chúng tôi phải làm thế nào, cấp nào giải quyết? xin cám ơn!

 

Trả lời:

Chào bạn,

 

Ký giáp ranh là một trong những quy định bắt buộc khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu.

Thông tư số 9/2007/TT-BTNMT ngày 2-8-2007 của Bộ Tài nguyên – Môi trường hướng dẫn việc xác lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính quy định: Ranh giới thửa đất được xác định khi đo vẽ bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận theo quy định như sau: Đơn vị đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (gọi chung là đơn vị đo đạc) có trách nhiệm xem xét cụ thể về hiện trạng sử dụng đất, ý kiến của những người sử dụng đất liền kề để xác định và lập bản mô tả về ranh giới thửa đất; chuyển bản mô tả ranh giới thửa đất cho những người sử dụng đất có chung ranh giới thửa đất và người nhận bản mô tả có trách nhiệm ký xác nhận về việc đã nhận bản mô tả này. Trong trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được bản mô tả, nếu người nhận bản mô tả không có đơn tranh chấp về ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đó. Các cơ quan có trách nhiệm lập hồ sơ địa chính và giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận không được buộc người làm thủ tục cấp giấy chứng nhận lấy xác nhận của người sử dụng đất liền kề. Trường hợp người sử dụng thửa đất liền kề vắng mặt dài ngày thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm chuyển bản mô tả ranh giới thửa đất đó cho UBND cấp xã để gửi cho người sử dụng đất liền kề.

Trường hợp đến khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất liên quan đến đường ranh giới đó mà chưa gửi được bản mô tả cho người sử dụng đất liền kề thì UBND cấp xã ghi xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận Chưa gửi được bản mô tả thửa đất cho… (ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất liền kề vắng mặt). Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi thông báo ba lần trong thời gian không quá 10 ngày trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương hoặc địa phương về việc xác định ranh giới chung của các thửa đất.

 Quy định về ký giáp ranh khi lập bản vẽ mô tả nhằm hạn chế việc cấp GCNQSDĐ chồng lấn, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất liền kề

Nếu bạn không đồng ý với quyết định dó, Bạn có thể làm đơn khiếu lại lên Chủ tịch UBND xã nơi có đất. Và khi có quyết định, nếu bạn không đồng ý thì có thể làm đơn lên Chủ tịch UBND huyện để được giải quyết.

Trân trọng.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo