Kê biên tài sản đã thế chấp được không?

Kê biên tài sản đã thế chấp được không?

Hỏi:

Nội dung:Tôi ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Xin được tư vấn các vấn đề như sau :
– Do quan hệ làm ăn, tôi có cho người khác mượn nợ, người này không trả
nợ nên tôi có khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Lai Vung, Tòa xử xong,
bản án đã có hiệu lực và chuyển quan Chi cục thi hành án dân sự huyện
Lai Vung,Cơ quan thi hành án cho tôi và người bị kiện ( bị thi hành án)
thỏa thuận, nhưng không thỏa thuận được, tôi yêu cầu kê biên tài sản
người thiếu nợ, nhưng toàn bộ tài sản của người này đã thế chấp ngân
hàng,Cơ quan thi hành án huyện Lai Vung trả lời là do ý kiến của Viện
kiểm sát huyện Lai Vung không cho kê biên tài sản đã thế chấp ngân hàng
để trả nợ và ý kiến của UBND huyện cũng kết luận như vậy nên không kê
biên tài sản đã thế chấp ngân hàng của người thiếu nợ để trả nợ cho tôi
được.

xin hỏi : trả lời của Chi cục thi hành án dân sự huyện Lai Vung như vậy
có đúng theo quy dịnh của Pháp luật không?Nếu không đúng tôi phải khiếu
nại đến cơ quan nào?
– Tôi xin hỏi thêm là : Nếu trường hợp tài sản được kê biên (giấy chứng
nhận quyền sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của người bị
thi hành án đứng tên hộ gia đình sử dụng, trong khi giấy mượn nợ chỉ do
một mình người mượn nợ ký tên vay, vậy khi kê biên cách xác định tài sản
cho những thành viên của hộ gia đình như thế nào? sẽ phân chia tài sản
đó như thế nào để trả nợ cho tôi?

Trả lời:

Chào bạn,
Căn cứ vào quy định tại điều 90 của Luật thi hành án dân sự 2008:
"ĐIỀU 90. KÊ BIÊN, XỬ LÝ TÀI SẢN ĐANG CẦM CỐ, THẾ CHẤP
1. Trường hợp người phải thi hành án không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản
nhưng không đủ để thi hành án, Chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản
của người phải thi hành án đang cầm cố, thế chấp nếu giá trị của tài sản đó lớn
hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án.
2. Khi kê biên tài sản đang cầm cố, thế chấp, Chấp hành viên phải thông báo
ngay cho người nhận cầm cố, nhận thế chấp; khi xử lý tài sản kê biên, người
nhận cầm cố, nhận thế chấp được ưu tiên thanh toán theo quy định tại khoản 3
Điều 47 của Luật này"

Và theo quy định tại điều 6 của thông tư liên tịch Số:
14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-
VKSNDTC hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án
dân sự:
"Điều 6. Kê biên, xử lý tài sản để thi hành án
Đối với tài sản đã được cầm cố, thế chấp hợp pháp mà có giá trị bằng hoặc nhỏ
hơn nghĩa vụ phải thanh toán theo hợp đồng cầm cố, thế chấp thì Chấp hành viên
phải thông báo cho người nhận cầm cố, thế chấp biết nghĩa vụ của người phải thi
hành án; yêu cầu người nhận cầm cố, thế chấp thông báo để cơ quan thi hành án
kê biên tài sản đã cầm cố, thế chấp khi người vay thanh toán hợp đồng đã ký
hoặc để kê biên phần tiền, tài sản còn lại (nếu có) sau khi tài sản bị bên nhận
cầm cố, thế chấp xử lý để thanh toán hợp đồng đã ký."

Căn cứ vào các điều luật trên, nếu tài sản thế chấp
tại ngân hàng của người nợ bạn lớn hơn khoản tiền người đó vay ngân hàng thì
bạn có quyền yêu cầu Thi hành án kê biên tài sản đang thế chấp tại ngân hàng
của người đó. Do vậy, Chi cục Thi hành án huyện Lai Vung trả lời như trên là
không đúng quy định của pháp luật. Bạn có thể khiếu nại lên Chi cục trưởng Chi
cục thi hành án huyện Lai Vung đối với quyết định hành chính, hành vi hành
chính của Chi cục Thi hành án huyện Lai Vung.

Về việc kê biên
tài sản: nếu bản án, quyết định tuyên cá nhân là thành viên trong hộ gia đình
(kể cả trường hợp cá nhân là chủ hộ gia đình hay cá nhân chỉ là một thành viên
trong hộ gia đình) phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản thì về nguyên tắc chỉ
được xử lý tài sản riêng của cá nhân đó để thi hành án. Nếu cần phải kê biên
tài sản của cá nhân đó trong khối tài sản chung của hộ gia đình thì cơ quan Thi
hành án dân sự có thể hướng dẫn cho các thành viên trong hộ gia đình thỏa thuận
hoặc hướng họ khởi kiện yêu cầu Tòa án xác định phần tài sản của người phải thi
hành án trong khối tài sản chung của hộ gia đình để làm cơ sở cho việc thi hành
án. Việc kê biên, xử lý tài sản thuộc sở hữu chung phải được thực hiện đúng các
quy định tại Điều 74 Luật Thi hành án dân sự 2008.Nếu cần tư vấn thêm, xin vui lòng gọi vào số 1900 6665 gặp tư vấn viên Hải Sơn
để được hỗ trợ.

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo