Thủ tục chuyển đối sang đất ở

Thủ tục chuyển đối sang đất ở

HỎI:

Tôi chuẩn bị mua một
mảnh đất tại xã định trung –TP. Vĩnh Yên- Vĩnh phúc. Mảnh đất của người dự định
bán đất cho tôi đ
ược
cắt ra
từ mảnh đất 1000m2 trong đó 500m2 đất ở, 500m2 đất
vườn. Đất có diện tích là 100 m2,(trong đó 50m2 đất thổ cư, 50m2 đất vườn). Vậy
nếu bây giờ tôi muốn mua phần mảnh đất đó thì có làm thủ tục cấp sổ đỏ được
không?Và nếu muốn làm thủ tục chuyển 50m2 đất vườn còn lại thành đât ở được
không ? Và cần làm những thủ tục gì? Xin chân thành cảm ơn!

Chautuan Ngoc [[email protected]]

TRẢ LỜI:

Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn
như sau:

Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
riêng bạn cần phải xác định tại địa phương của bạn diện tích tối thiểu để tách
thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp là bao nhiêu. Trường hợp không đủ điều kiện
để tách thửa thì bạn chỉ có thể đứng tên chung trên với bên chuyển nhượng đất
cho bạn.

Về
thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất:

Căn cứ vào điều 36 Luật đất đai năm 2003 có quy
định thì việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông
nghiệp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
trong trường hợp này, bạn có thể tham khảo quy định tại điều 134 Nghị định số
181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai:

Điều 134. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích
sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

1. Người
xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp một (01) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi
trường nơi có đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức
nước ngoài, cá nhân nước ngoài; tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất đối
với hộ gia đình, cá nhân; hồ sơ gồm có:

a) Đơn
xin chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất
quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);

c) Dự
án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp người xin
chuyển mục đích sử dụng đất là tổ chức, người Việt Nam định cư ởnước ngoài, tổ
chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

2. Cơ
quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa;
xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
chi tiết; chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc làm trích sao
hồ sơ địa chính.

3. Văn
phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính gửi
cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp và gửi số liệu địa chính cho cơ quan
thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

4. Cơ
quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết
định cho chuyển mục đích sử dụng đất; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
ký lại hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

5. Thời
gian thực hiện các công việc quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này không
quá ba mươi (30) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện
nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày cơ quan tài nguyên và môi trường nhận đủ hồ sơ hợp
lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đã chỉnh lý.

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo