KHI KẾT HÔN ĐƯỢC CẤP MẤY BẢN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN? BỊ MẤT THÌ PHẢI LÀM SAO?

KHI KẾT HÔN ĐƯỢC CẤP MẤY BẢN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN? BỊ MẤT THÌ PHẢI LÀM SAO?

Hỏi:

Khi đăng ký kết hôn thì được cấp mấy bản gốc, có thể làm thêm vài bản gốc để dự phòng cho tình huống bị mất, thất lạc được không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Hãng luật Giải Phóng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì nếu hai bên nam, nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký Giấy chứng nhận kết hôn, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký, ghi rõ họ tên trong Sổ hộ tịch, Giấy chứng nhận kết hôn; mỗi bên vợ, chồng được cấp 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

Như vậy thì sau khi kết hôn, vợ chồng sẽ được cấp 02 bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Việc xin thêm bản chính Giấy chứng nhận kết hôn là không được phép. Vậy cần làm gì khi bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị hư, thất lạc?

Bạn có thể làm thủ tục xin cấp bản sao trích lục Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Văn bản này có giá trị tương đương với bản gốc.

« Điều 63. Cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký

Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký ».

Theo đó, thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch như sau:

– Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

– Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

Theo Điều 2 Luật Hộ tịch thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch theo quy định của pháp luật bao gồm cơ quan đăng ký hộ tịch, bộ tư pháp, bộ ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện).

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo