Danh mục văn bản: Luật Xây Dựng

Danh mục văn bản: Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng- Luật sư tư vấn luật xây dựng

 • 40_2009_TT-BXD quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt

  Tải về

 • 180_2007_ND-CP Hướng dẫn Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

  Tải về

 • 85_2009_ND-CP-1 Hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

  Tải về

 • Luật Xây dựng

   

   

   

  Tải về