Danh mục văn bản: Luật Dược

Danh mục văn bản: Luật Dược

Luật Dược- Luật sư tư vấn dược

 • 38_2010_TT-BYT hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm

  Tải về

 • 07-BYT_TT năm 1992 hướng dẫn Quyết định 500-BYT-QĐ 1992 ban hành Quy chế Hành nghề dược…

  Tải về

 • 103_2003_NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân

  Tải về

 • 79_2006_NĐ-CP Hướng dẫn Luật Dược

  Tải về

 • Luật Dược

   

   

  Tải về