Có vi phạm Luật bình đẳng giới?

Có vi phạm Luật bình đẳng giới?

Hỏi:

Cơ quan A chuẩn bị bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, cán bộ công chức cơ quan giới thiệu 02 công chức (01 nam, 01 nữ) đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử nhưng lãnh đạo cơ quan đề nghị giới thiệu 02 công chức nam, vì cho rằng công chức nữ vướng bận gia đình, khó thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo anh, chị lãnh đạo cơ quan A vi phạm quy định nào của Luật Bình đẳng giới? Hình thức xử phạt và khắc phục hậu quả như thế nào?

 

Trả lời:

Chào bạn,

Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Luật bình đẳng giới năm 2006(LBĐG) thì lãnh đạo cơ quan đã có định kiến về giới, từ đó có sự phân biệt đối xử về giới:”

4. Định kiến giới là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.

5. Phân biệt đối xử về giới là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, vị trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.”

 

Khoản 2 Điều 13 quy định quyền bình đẳng của nam nữ trong việc được bổ nhiệm chức vụ: ” Điều 13. Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động:

1. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác.

2. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức danh

trong các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh”.

 

Theo đó lãnh đạo công ty đã vi phạm quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 40 LBĐG:” b) Không thực hiện hoặc cản trở việc bổ nhiệm nam, nữ vào cương vị quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới;”

 

 

Nữ công chức có thể khiếu nại quyết định của lãnh đạo cơ quan theo Điều 37 LBĐG. Việc lãnh đạo công ty vi phạm quy đinh về bình đẳng giới có thểcác hình thức xử lý sau: “Điều 42. Các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới

1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.”

Trân trọng.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!