Quyền để lại di chúc

Quyền để lại di chúc

Câu hỏi:

 

 

Nhà tôi hai bố mẹ đều đứng tên sổ đỏ. Nay, bố tôi đã mất, thì mẹ tôi có quyền lập di chúc để lại cho các con không? Muốn lập di chúc kín có cần các con xác nhận không?

 

 

Trả lời:

 

 

Chào bạn!

 

 

Bố và mẹ bạn đều đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và bố bạn đã mất. Mẹ của bạn vẫn có quyền để lại di chúc để lại phần tài sản của mình. Nhưng không phải để lại toàn bộ mảnh đất mà bố mẹ bạn cùng đứng tên.

 

 

Đây là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, nên về nguyên tắc mẹ bạn được sở hữu một nữa mảnh đất trên, và chỉ có thể lập di chúc để lại cho con một nữa mảnh đất này. Phần còn lại sẽ được chia theo pháp luật khi có yêu cầu.

 

 

Về phần di chúc, theo quy định của Bộ luật dân sự 2005:

 

 

 Điều 652. Di chúc hợp pháp

 

 

1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

 

 

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

 

 

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

 

 

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

 

 

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

 

 

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

 

 

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

 

 

Khi mẹ bạn lập di chúc thì những người sau, không được làm chứng cho bản di chúc:

 

 

–  Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

 

 

–  Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

–  Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự

Nếu cần trình bày thêm xin vui lòng gọi số 1900 6665 hoặc số 08.73 050 996 gặp tư vấn viên Kim Nga để được hỗ trợ.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!