Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Hỏi:

Xin hỏi luật sư
Năm 2000 tôi tôi được UBND huyện cấp mảnh đất 135 m2 theo số 84/2000 QDUB.Nay tôi muốn làm giấy Chứng Nhận sử dụng đất ( bìa đỏ ) thi cần phai những thủ tục gì, phải nộp nhưng khoản phí gì và thời gian là bao nhiêu ngày thì tôi được nhận giấy Chứng Nhận. Hiện tôi chỉ có 1 tờ quyết định cấp đất làm nhà ở khu dân cư của UBND huyện

Mong anh chị luât sư sơm giúp tôi về viêc tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời:

Chào bạn,

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Nghị định 88/2009/NĐ-CP và thông tư số 20/2010/TT-BTNMT như sau:

– Cơ quan tiếp nhận và trả Giấy chứng nhận: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc UBND xã.

– Hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

b) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có);

c) Giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Nghị định này đối với trường hợp tài sản là nhà ở;

d) Giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định này đối với trường hợp tài sản là công trình xây dựng;

đ) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

e) Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại các điểm b, c và d khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

Thời hạn nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Không quá năm mươi (50) ngày làm việc

Theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghĩa vụ tài chính trong trường hợp của bạn sẽ gồm tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.
Theo đó, bạn phải nộp tiền sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSD đất (trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điều 50 Luật đất đai). Tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất được cấp giấy chứng nhận và giá đất để tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.
Trong trường hợp bạn chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận QSD đất thì bạn sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Nghị định 84/2007/NĐ-CP.
Ngoài ra, đối với các trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ lệ phí trước bạ thì phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 80/2008/NĐ-CP thì lệ phí trước bạ đối với nhà đất là 0,5%.
Đối với trường hợp chưa nộp hoặc nộp chưa đủ lệ phí trước bạ trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày người nộp lệ phí trước bạ nhận được thông báo nộp lệ phí trước bạ, nếu thuộc đối tượng phải nộp thì thực hiện nộp lệ phí trước bạ và bị xử phạt chậm nộp theo quy định hiện hành.

Trân trọng.

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!