Đăng ký Tài sản cố định cho Công ty

Đăng ký Tài sản cố định cho Công ty

Hỏi:

Công ty em mới thành lập vào tháng 03 năm 2010 thì có phải bắt buộc đăng ký tài sản cố định không a? Nếu trường hợp công ty cho toàn bộ máy xúc, máy ủi, xe ô tô  vào tài sản cố định của công ty thì khi muốn bán có phải thông qua cơ quan pháp luật để thẩm định giá không? phải qua thủ tục pháp lý nào để bán mong luật sư tư vấn giúp. (sabrinamotngaymoi@gmail.com).

Trả lời:

– Để xác lập quyền sở hữu của công ty đối với các tài sản cố định (trở thành tài sản cố định của công ty) thì sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thì công ty phải tiến hành các thủ tục sau:

+ Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất đó cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc góp vốn (trở thành tài sản của công ty) hoàn tất khi quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất đó được đứng tên bởi công ty 1 cách hợp pháp.

+ Đối với tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

– Khi bán tài sản cố định của công ty, thì công ty có thể tự tiến hành định giá hoặc thuê  một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá lại tài sản. Sau đó, thực hiện việc bán tài sản đó theo cách mua bán thông thường hoặc thông qua đấu giá tài sản công khai (Việc đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, có thể tham khảo Nghị định 05/2005/NĐ-CP, Thông tư 03/2005/TT-BTP).

Để đảm bảo về mặt thủ tục khi bán tài sản ra bên ngoài, công ty cần có những giấy tờ, văn bản sau: Biên bản, Quyết định của Công ty về việc bán TSCĐ; Biên bản định giá tài sản để bán; Hợp đồng bán tài sản; Hóa đơn bán.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!