Bán nhà duy nhất có được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Bán nhà duy nhất có được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Một bạn đọc gửi đến Văn phòng luật sư Giải Phóng câu hỏi như sau:

Thưa luật sư.

Cha mẹ tôi chỉ có một căn nhà, nay cha mẹ già yếu muốn ủy quyền toàn bộ cho tôi bán căn nhà này (tôi không nhận thù lao từ việc ủy quyền này).

Xin hỏi luật sư, sau khi tôi bán căn nhà này, cha mẹ tôi và tôi có phải đóng thuế TNCN hay không?

Cảm ơn luật sư.

nop thue ban nha

Trả lời:

Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 quy định cụ thể những trường hợp có thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản được miễn thuế như sau:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính và Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ  thì trường hợp có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

–  Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng.

–  Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

–  Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

Như vậy, trường hợp của cha mẹ bạn, chỉ có một căn nhà duy nhất, nên được miễn thuế thu nhập cá nhân. Việc ủy quyền không ảnh hưởng đến quy định này, tức cơ quan thuế không được thu thuế người được ủy quyền.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!