Buộc công khai khi điều chỉnh giá cước vận tải hàng hóa đường sắt

Buộc công khai khi điều chỉnh giá cước vận tải hàng hóa đường sắt

Ngày 30/12/2014, Bộ Giao Thông Vận tải ban hành Thông tư 83/2014/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ VIỆC VẬN TẢI HÀNG HÓA TRÊN ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA, có hiệu lực từ ngày 15/3/2015.

tau lua

Theo đó, kể từ ngày 15/03, Doanh nghiệp vận tải phải công bố và niêm yết công khai khi điều chỉnh giá cước vận tải.
Riêng đối với khoảng cách tính cước vận tải được chuyển cho tổ chức có thẩm quyền công bố (trước đây là Doanh nghiệp).
Ngoài ra, mức tối đa bồi thường hàng hóa thiếu hụt, mất mát trường hợp không có cơ sở để giải quyết được tăng lên 50.000 đồng/kg hàng hóa bị tổn thất (trước đây là 20.000 đồng).

 

Thông tư này bãi bỏ Quyết định 05/2006/QĐ-BGTVT.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!