NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường như thế nào?

NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường như thế nào?

Điều 62 BLLĐ quy định về hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

Tôi đi làm tại 1 công ty, tôi đã ký hợp đồng lao động với thời hạn 1 năm làm việc, nhưng tôi làm việc chỉ 1 tháng và nghỉ ngang vì khả năng làm việc của tôi còn kém nên tôi tự ý nghỉ việc mà không báo trước cho công ty. Bây giờ nếu công ty bắt tôi bồi thường thì bồi thường như thế nào? Và các quy định liên quan đến trường hợp của tôi.

NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường như thế nào?
NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Điều 37 bộ luật lao động (BLLĐ) quy định rõ các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp: không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động; Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động; Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước; Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục. Bạn chấm dứt hợp đồng lao động không thuộc bất cứ trường hợp nào nếu trên. Đồng thời cũng vi phạm thời hạn báo trước 30 ngày theo điểm b khoản 2 điều này. Do đó theo điều 41 BLLĐ, trường hợp nghỉ việc của bạn được xem là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Theo đó, điều 43 BLLĐ quy định về Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:

“1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

Điều 62 BLLĐ quy định về hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề. Trường hợp bạn được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động thì giữa bạn và người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Mức bồi thường cũng sẽ căn cứ vào hợp đồng này để xác định và theo thỏa thuận của hai bên. Nếu bạn không có ký kết hợp đồng đào tạo với công ty thì không phải hoàn trả chi phí đào tạo theo khoản 3 điều 43 nói trên.

Tóm lại, ngoài chi phí đào tạo, bạn phải bồi thường số tiền tương đương nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương của bạn trong những ngày nghỉ không báo trước.

Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Nguồn: Chuyên mục tư vấn pháp luật miễn phí do hãng luật Giải Phóng thực hiện

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!