Đã nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản?

Đã nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản?

Em nhờ luật sư tư vấn giúp em 02 vấn đề sau: 1. Hiện em đã đóng BHXH được 4 năm, nay vì hoàn cảnh gia đình em phải chuyển công tác, thì số tiền mà em đã đóng BH trước đó có được bảo lưu và cộng dồn cho đến khi em tìm công việc mới hay không?

2. Em đang có thai 02 tháng, nếu nghỉ việc ngay lúc này thì em có được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản hay không?

Xin cảm ơn luật sư

Đã nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản?
Đã nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 61 Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014 có hiệu lực ngày 1/1/2016 quy định bảo lưu đóng bảo hiểm xã hội: “Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.” Như vậy, trong trường hợp của bạn nếu chuyển sang công việc mới thì bạn sẽ được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và được cộng dồn vào khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tại công ty cũ.

Ngoài ra, về điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 41 Luật BHXH 2014:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Đối chiếu quy định trên, trường hợp bạn đã đóng đủ bảo hiểm 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh mà chấm dứt hợp đồng lao động trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Nếu cần tư vấn thêm vui lòng gọi 1900 6665 để gặp luật sư hoặc truy cập mục hỏi đáp pháp luật để tìm hiểu thêm.

Ban Biên Tập

Khi cần thuê luật sư vui lòng liên hệ với hãng luật Giải Phóng qua email lgp@lgp.vn hoặc gọi đường dây nóng luật sư qua số 0963 113 113.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!