Công ty giải thể chấm dứt HĐLĐ không báo trước có phạm luật?

Công ty giải thể chấm dứt HĐLĐ không báo trước có phạm luật?

Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Tôi làm việc cho 1 công ty cổ phần được kí hợp đồng lao động thời hạn 1 năm (từ 01/06/2015 đến 01/06/2016). Nhưng tháng 09/2015 có sự tranh chấp giữa các cổ đông, công ty giải thể, quyết định chấm dứt hợp đồng với tôi mà không báo trước. Như vậy, công ty có phạm luật không và  phải có trách nhiệm như thế nào đối với người lao động và tôi sẽ được hưởng những quyền lợi nào?

Công ty giải thể chấm dứt HĐLĐ không báo trước có phạm luật?
Công ty giải thể chấm dứt HĐLĐ không báo trước có phạm luật?

Luật sư tư vấn:

Ở đây công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bạn vì lý do giải thể thì phải có những nghĩa vụ theo điều 44 Bộ Luật lao động 2012 như sau:

 “1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh”.

Căn cứ vào điều luật trên, việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, nhưng đã không báo trước cho người lao động như trong trường hợp của bạn là trái với quy định của pháp luật.

Mặt khác, sau khi cho người lao động nghỉ việc thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động, đồng thời thực hiện trách nhiệm của mình khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 2,3 Điều 47 Bộ luật lao động, như sau:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Lê Thị Mai Hoa

Nguồn: Chuyên mục tư vấn pháp luật miễn phí do hãng luật Giải Phóng thực hiện

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!