Thủ tục khi nghỉ việc

Thủ tục khi nghỉ việc

Em lam
viec cho cong ty nay da duoc 6 nam,cac khoan bao hiem y te-xa hoi- that nghiep
E deu dong day du. Vay khi nghi viec E co duoc huong tro cap that nghiep ko?
Thu tuc E can lam la nhung gi? (E nghi viec de o nha cham cho baby).

Trả lời:

Chào bạn!

Theo quy
định tại Điều 81, 82 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm
thất nghiệp và mức trợ cấp thất nghiệp.

Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có
đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên
trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày
đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 82. Trợ cấp thất nghiệp

1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình
quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề
trước khi thất nghiệp.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như
sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi
sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy
mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một
trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn
tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên. 

Nếu bạn đáp ứng được các điều kiện trên, bạn có thể làm hồ
sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Bạn phải trực tiếp
đến phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở
LĐTB&XH đăng ký thất nghiệp trong vòng 7 ngày (tính theo ngày làm việc) từ
ngày chấm dứt hợp đồng LĐ hoặc hợp đồng làm việc.

Bạn nộp hồ sơ
hưởng BHTN sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

* Hồ sơ hưởng BHTN gồm:

+ Đơn đề nghị hưởng BHTN (theo mẫu);

+ Bản sao HĐLĐ (HĐLV) đã hết hạn
hoặc thoả thuận chấm dứt HĐLĐ (HĐLV) hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước
khi thất nghiệp;

+ Xuất trình sổ BHXH đã được cơ quan
BHXH trực tiếp quản lý xác nhận(bản sao);

+ Bản sao giấy tờ cá
nhân  CMTND (hoặc Hộ chiếu, Hộ khẩu…..);

Sau khi bạn hoàn tất hồ sơ nộp cho
phòng Bảo hiểm thất nghiệp, phòng Bảo hiểm thất nghiệp sẽ xem xét đánh giá đề
nghị hưởng BHTN của người lao động và trình lên cấp trên ra Quyết định trợ cấp
thất nghiệp trong vòng  20 ngày (tính theo ngày làm việc).

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!