Chế độ thai sản

Chế độ thai sản

Tôi tốt nghiệp trường CĐSP năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa
xin được vào biên chế, hiện tôi đang dạy hợp đồng theo tiết tại một trường gần
nhà(tôi không được tham gia đóng BHYT và BHXH tại trường).Tháng 5/2011 tôi mua BHYT tự
nguyện. Đến tháng 6/2011 tôi xin làm thêm tại một cty tư nhân gần nhà và được
tham gia đóng BHYT và BHXH tại cty từ tháng 8/2011.Đến tháng 3/2012 tôi sinh con.
Khi đi sinh tôi sử dụng thẻ BHYT tự nguyện mà tôi đã mua trước đó, trong giấy ra viện
của tôi cũng ghi nghề nghiệp của tôi là giáo viên.Vậy trường hợp của tôi có được hưởng
chế độ trợ cấp thai sản không? Nếu có thì thời hạn giải quyết tối đa là bao lâu?

 

Trả lời:

 

Chào bạn!

 

Bạn chỉ được hưởng trợ cấp thai sản khi bạn đáp ứng được
điều kiện qui định tại điều 28

 

luật bảo hiểm xã hội:

 

Người lao động quy định phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu
tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi
con nuôi.

 

Như vậy, việc bạn đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 8/2011 đến
tháng 3/2012 thì sinh con

 

đã đáp được điều kiện được hưởng chế độ thai sản theo như
quy định ở trên. Do bạn đã

 

đóng bảo hiểm xã hội được 6 tháng trong thời gian mười hai
tháng trước khi sinh con.

 

Vậy, trường hợp của bạn được hưởng trợ cấp thai sản được quy
định tại điều 28 Luật Bảo

 

hiểm xã hội.

 

Về thời hạn giải quyết trợ cấp thai sản, bạn nên tham khảo
điều 117 Luật bảo hiểm xã

 

hội:

 

Điều 117. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp
dưỡng sức, phục hồi sức

 

khoẻ sau ốm đau, thai sản

 

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ
hợp lệ có liên quan từ người

 

lao động quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật này,
người sử dụng lao động có

 

trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao
động.

 

Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ
của những người lao động

 

đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng
sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ

 

chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 112, 113 và
116 của Luật này.

 

Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời
hạn mười lăm ngày, kể từ

 

ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì
phải trả lời bằng văn bản

 

và nêu rõ lý do.

 

Bạn cũng nên tham khảo thêm hồ sơ hưởng chế độ thai sản được
quy định tại điều 113

 

Luật bảo hiểm xã hội:

Điều 113. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

 

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

 

2. Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của
con hoặc giấy chứng tử

 

trong trường hợp sau khi sinh con mà con chết hoặc mẹ chết.

 

5. Danh sách người hưởng chế độ thai sản do người sử dụng
lao động lập

Theo đó, tại khoản 1 Điều 35 luật BHXH quy định mức hưởng chế độ thai sản
là: “mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo
hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc”

Ngoài ra lao động nữ khi sinh con còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh
con theo quy định tại Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội: “Lao động nữ sinh con
hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một
lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con”.

Nếu cần thêm thong tin vui long gọi sô 19006655 hoặc
0873050996 gặp tư vấn viên Kim Nga để được hỗ trợ.

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!