Luật nghỉ thai sản năm 2013

Luật nghỉ thai sản năm 2013

Luật nghỉ thai
sản năm 2013

Hỏi:

Hiện tại e cũng đang trong trình
nghỉ thai sản nhưng e có nghe thông tin rằng nếu sinh e bé vào năm 2013 thì sẽ
được hưởng chế độ mới là dc nghỉ 06 tháng mà không nhất thiết phải sinh vào
tháng 5. như vậy có đúng ko ạ? mong quý văn phòng sớm có câu trả lời cho e ạ. e
xin cam ơn! tinht4@gmail.com

Trả
lời:

 

Căn cứ vào điểm b, khoản 2 điều 240
Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về hiệu lực của Bộ luật Lao động:

 

Điều 240. Hiệu lực của Bộ luật lao động

2. Kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành:

b) Quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con tại Luật Bảo hiểm xã
hội số 71/2006/QH11 được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này có hiệu lực, mà đến
ngày 01 tháng 5 năm 2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định
tại Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 thì thời gian hưởng chế độ khi sinh
con được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

Như
vậy, nếu bạn sinh con trước thời điểm
Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu
lực (ngày 01/5/2013), mà bạn vẫn còn trong thời gian nghỉ thai
sản theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (thời gian nghỉ thai sản
theo luật này là 4 tháng), thì thời gian nghỉ thai sản của bạn sẽ được áp dụng
theo luật mới, Bộ luật Lao động năm 2012 với thời gian nghỉ trước và sau khi
sinh là 6 tháng.

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!