Nộp thừa thuế năm trước có được bù trừ vào năm sau không?

Nộp thừa thuế năm trước có được bù trừ vào năm sau không?

Năm 2014, Công ty tôi có nộp thừa thuế thu nhập doanh nghiệp. Năm 2015 công ty phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Vậy xin hỏi số thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty nộp thừa của năm 2014 có được bù trừ cho thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2015 hay không?

 Nộp thừa thuế năm trước có được bù trừ vào năm sau
Nộp thừa thuế năm trước có được bù trừ vào năm sau

Luật sư tư vấn:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 điều 29, khoản 2 điều 33 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 (hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế), số tiền thuế nộp thừa sẽ được bù trừ tự động theo thứ tự như sau: [1] bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế theo thứ tự: tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp, tiền thuế phát sinh, tiền phạt; [2] bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp được hoàn thuế). Trường hợp quá sáu tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản tiền nộp tiếp theo thì người nộp thuế thực hiện thủ tục đề nghị hoàn thuế (gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế).

Theo đó, số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty bạn nộp thừa vào năm 2014 sẽ được bù trừ tự động cho số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh năm 2015.

Trần Lê An Nguyên 

Nguồn: Chuyên mục tư vấn pháp luật miễn phí do hãng luật Giải Phóng thực hiện

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!