Cảnh sát giao thông, cơ động “làm luật”, có thể đối mặt với hình phạt tù 7-15 năm!

Cảnh sát giao thông, cơ động “làm luật”, có thể đối mặt với hình phạt tù 7-15 năm!

Cảnh sát giao thông, cơ động “làm
luật”, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt từ 7 – 15 năm!

Ngày 17/12/2012, báo Thanh Niên
có loạt bài: Cảnh sát trật tự cơ động “làm luật" phản ánh tình trạng “làm
luật” xe tải đi vào thành phố. Lãnh đạo công an TP.HCM đã có quyết định đình
chỉ công tác những sĩ quan “làm luật”. Tuy nhiên, dư luận quan tâm, liệu các sỹ
quan này có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Với các hành vi mà báo chí phản
ánh các sỹ quan công an này hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo điều 279 Bộ luật Hình sự về hành vi nhận hối lộ.

Điều 279. Tội nhận hối lộ

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn,
trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích
vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến
dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng thuộc một trong các
trường hợp sau đây để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu
của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

A) Gây hậu quả nghiêm trọng;

B) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn
vi phạm;

C) Đã bị kết án về một trong các tội quy
định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

A) Có tổ chức;

B) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

C) Phạm tội nhiều lần;

D) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà
nước;

Đ) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn
xảo quyệt;

E) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng
đến dưới năm mươi triệu đồng;

G) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

A) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu
đồng đến dưới ba trăm triệu đồng;

B) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

A) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu
đồng trở lên;

B) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức
vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần
giá trị của hối lộ, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo đó, các sỹ
quan này có thể bị truy cứu theo khoản 2, điều luật này với mức hình phạt tù từ
bảy năm đến mười lăm năm vì có dầu hiệu phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần
và đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt nêu tại điểm a, c, đ
khoản 2 điều luật này.

 

Hy vọng lãnh đạo
Bộ Công an và Công an TP.HCM kiên quyết đấu tranh và chỉ đạo xử lý nghiêm vụ
việc trên. Dư luận đang mong chờ!

 

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!