Giải quyết tranh chấp bảo hiểm xã hội

Giải quyết tranh chấp bảo hiểm xã hội

Giải quyết tranh chấp bảo hiểm xã hội

Giải quyết tranh chấp bảo hiểm xã hội
Giải quyết tranh chấp bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.  Tranh chấp bảo hiểm xã hội là tranh chấp về các vấn đề trên.

Có hai loại bảo hiểm xã hội cơ bản hiện nay là:

  • Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.
  • Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Điều 122 Luật bảo hiểm xã hội quy định việc xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội như sau:

“1. Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  1. Cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.”

Xác định các tranh chấp liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Trong quá trình thực hiện bảo hiểm xã hội hoặc trong các quan hệ lao động thông thường, việc phát sinh tranh chấp bảo hiểm xã hội giữa chủ sử dụng lao động và người lao động thường xuyên diễn ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích các bên. Các tranh chấp về bảo hiểm xã hội chủ yếu có thể kể đến là:

  • Tranh chấp về nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người sử dụng lao động.
  • Tranh chấp về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội
  • Tranh chấp về thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội, trả sổ bảo hiểm xã hội, chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
  • Tranh chấp về các giấy tờ liên quan đến việc làm hồ sơ xin hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội.
  • Tranh chấp liên quan đến bảo hiểm xã hội khác.

Giải quyết tranh chấp bảo hiểm xã hội có nhiều phương pháp:

  • Thông qua thương lượng hòa giải giữa các bên.
  • Thông qua Tòa án nhân dân theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Cách thức Giải quyết tranh chấp bảo hiểm xã hội.

Dù quan hệ phát sinh tranh chấp là tranh chấp dân sự hay tranh chấp lao động, cũng đều được giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật về thực hiện nghĩa vụ dân sự (nghĩa vụ thanh toán nợ), theo quy định của Bộ luật lao động, Bộ luật Dân sự và Luật Bảo hiểm xã hội. Điểm d Khoản 1 Điều 201 BLLĐ 2012 đã khẳng định:

“1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

 Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.”

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 31; điểm c khoản 1 Điều 33 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 thì “tranh chấp về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về lao động” thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Về thẩm quyền của Toà án theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu cầu quy định tại điểm b, điểm đ, khoản 1, Điều 36 Bộ luật Tố tụng dân sự như sau:

– Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết;

– Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, BHXH, quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác đối với NLĐ, thì nguyên đơn là NLĐ có thể yêu cầu tòa án nơi mình cư trú, làm việc Giải quyết tranh chấp bảo hiểm xã hội .

Như vậy khi xảy ra tranh chấp liên quan đến BHXH thì người có quyền lợi bị ảnh hưởng có thể làm đơn yêu cầu Thanh tra lao động thuộc Sở LĐTB và XH hoặc hòa giải viên lao động thuộc UBND cấp Huyện tiến hành hòa giải lao động. Hoặc cũng có thể làm đơn khởi kiện trực tiếp lên TAND có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết theo thủ tục Tố tụng dân sự mà không cần hòa giải.

Hãy gọi 1900 6665 để được Luật Sư tư vấn chi tiết hơn về vấn đề của bạn ! 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!