Điểm mới của tội cố ý gây thương tích theo BLHS 2015

Điểm mới của tội cố ý gây thương tích theo BLHS 2015

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là một tội danh rất thường gặp trong thực tiễn xét xử cũng như trong các quan hệ xã hội thông thường. Tội danh này được quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 và hiện tại là điều 134 BLHS 2015.

Điểm mới của tội cố ý gây thương tích theo BLHS 2015
Điểm mới của tội cố ý gây thương tích theo BLHS 2015

Xét trên các yếu tố cơ bản tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác thì tội danh này vẫn được cấu thành chủ yếu dựa vào việc lấy tỷ lệ thương tật làm căn cứ để xác định trách nhiệm hình sự và xác định khung hình phạt. Thực tiễn xét xử và đấu tranh với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác từ thời điểm có Bộ luật hình sự đến nay luôn cho thấy những bất cập cần phải xử lý trong các quy định về tội phạm này. Đó là lý do trong Bộ luật hình sự 2015 có nhiều sửa đổi đối với tội danh về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Về mặt cấu tạo, đây vẫn là một tội danh độc lập và được cấu thành trong một điều luật thuộc chương các tội xâm phạm tính mạng,sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và uy tín của con người. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại điều 134 BLHS 2015, được cấu tạo thành 7 khoản. Trong đó khoản 1 quy định cấu thành cơ bản đối với tội danh này, các khoản 2,3,4,5,6 quy định cấu thành tăng nặng cho người thực hiện hành vi. Khoản 7 quy định về các hình phạt bổ sung cần thiết để áp dụng. Như vậy có sự làm lại quy định tại khoản 3, 4 Điều 104 BLHS 1999 thành các khoản 3, 4, 5, 6, 7 tại điều 134 BLHS 2015. Mức cao nhất của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại khoản 6 điều 134 BLHS 2015 là tù chung thân.

Về khung hình phạt, điều 104 Bộ luật hình sự 1999 đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có khung hình phạt là : Cải tạo không giam giữ đến ba năm, phạt tù từ sáu tháng, mức thấp nhất theo khoản 1 điều 104 BLHS đến tù chung thân là mức cao nhất theo khoản 4 điều 104 BLHS 1994. Khung hình phạt dành cho tội này ở điều 134 BLHS 2015 cũng không có thay đổi. Vẫn là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, phạt tù thấp nhất 06 tháng (khoản 1) và phạt tù cao nhất là chung thân (khoản 6). Khác biệt lớn nhất là chuyển từ cách ghi số năm từ chữ thành số trong bộ luật hình sự. Đây là sửa đổi chung của toàn bộ Bộ luật hình sự 2015 về quy định cách trình bày hình phạt.

Về căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định của điều 134 BLHS 2015 đã bổ sung thêm căn cứ để truy cứ trách nhiệm hình sự tại khoản 1 “b) Dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”. Đây là vấn đề chưa từng xuất hiện trong Bộ luật hình sự 1999 trong tất cả các tội xâm phạm về tính mạng, sức khỏe con người chứ không chỉ riêng trong điều 134 BLHS 2015. Ghi nhận vấn đề này cho thấy  những yếu tố về thực tiễn về công cụ, chất nguy hiểm thường dùng trong cố ý gây thương tích đã được khẳng định trong BLHS 2015 từ quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm này.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác thì khi tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc trường hợp tại a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o mới bị truy cứu theo khoản này. Điều này khác với điều 104 BLHS 1999 khi mang tất cả các trường hợp có trong khoản 1 vào áp dụng ở khoản 2, còn BLHS 2015 thì không mang tất cả mà loại trừ điểm c khoản 1 điều 134 ra, tức không có trường hợp “c) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân”. Vấn đề này là khắc phục vấn đề gây nhiều tranh cãi trước đó tại BLHS 1999.

Vấn đề Bộ luật hình sự 2015 gặp trục trặc về lỗi kỹ thuật và phải tạm ngừng thi hành là một thiếu sót lớn khiến cho những sửa đổi tiến bộ của BLHS 2015 về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác chưa thể thi hành.

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Nếu cần tư vấn thêm vui lòng gọi 1900 6665 để gặp luật sư hoặc truy cập mục hỏi đáp pháp luật để tìm hiểu thêm.

Ban Biên Tập

Khi cần thuê luật sư vui lòng liên hệ với hãng luật Giải Phóng qua email lgp@lgp.vn hoặc gọi đường dây nóng luật sư qua số 0963 113 113.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!