Bình luận BLHS 2015

Bình luận BLHS 2015

Bình luận BLHS 2015: Tội hành hạ người khác

09-06-2016
Hành hạ người khác là hành vi của một người đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình một cách có hệ thống (lặp đi lặp lại nhiều lần) gây đau đớn về thể xác và tinh thần cho người bị hành hạ. Tội hành hạ người khác được quy định tại điều 110 […]

Bình luận BLHS 2015: Tội cố ý gây thương tích

08-06-2016
Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác là hành vi của một người cố ý làm cho người khác bị thương hoặc tổn hại đến sức khoẻ. Giữ vững tinh thần lập pháp của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe […]